Марқакөл қорығының қызметкерлері браконьерлік үшін қамауға алынды - новости Казахстана и Мира | YUNEWS.KZ
Рус Қаз

Тіркелу

Кіру

+7 771 194 0204 Наш whatsapp

Марқакөл қорығының қызметкерлері браконьерлік үшін қамауға алынды

444

 

Smiley face
Фото: tuvaonline.ru

МемлекетбасшысыныңтапсырмасынорындаумақсатындаішкіістерминистрлігіШығысҚазақстаноблысындағыМарқакөлкөлініңаумағындаұзақуақытбойыбраконьерлікпенжәнеМайқан» (ускуч) балығыуылдырығыныңзаңсызайналымыменайналысқанқылмыстықтоптыңкриминалдықіс-әрекетініңжолынкесубойыншаарнайы операция өткізді.

«Марқакөлмемлекеттіктабиғиқорығы» республикалықмемлекеттікмекемесіқызметкерлерініңжәнебалықресурстарынзаңсызаулауға, сатуғақатысы бар басқа да адамдардыңбраконьерлікәрекеттеріәшкереленді. Олараталғанайырықшақорғалатыннысандақұқықтықтәртіптіқамтамасызетудіңорнынаөздерізаңсызәрекеттергебарған.
Уылдырықтыөткізудіңнегізгіарнасыжойылды, ұйымдастырушыларыұсталып, қамауғаалынды. «Майқан» (ускуч) балығынбраконьерлікжолменаулауға, сатуғақатысы бар өзге де адамдардыанықтап, ұстаубойыншажедел-тергеушараларыжүргізілуде.
Жүргізілгенжедел-іздестірушараларынәтижесінде 90 литр уылдырық, мыңнанастамзаңсызауланған «Майқан» (ускуч) балығы, сондай-ақ 3 млн.800 теңгесомасындаақшалайқаражат, балықаулайтынторлар, рация жәнетіркелмеген пистолет алынды.
ТергеубарысындааталғанкезеңдеМарқакөлкөліненбіртоннаданастам «Майқан» (ускуч) балығызаңсызауланғаныанықталды.
Уылдырықтыалғаннанкейінқылмыскерлербалықтыкүзетілетінаймақтағыжергекөміпкеткен.
Бұрынтоқтатылған 4 қылмыстықісөндіріспенқайтажаңғыртылды, осы істербойынша 22 млн.теңгеденастамқаржынықұрайтын 4 тонна «Майқан» (ускуч) балығыалынды.
ҚазіргіуақыттатиістісараптамалартағайындалдыСоныңнегізіндетабиғиқорықтыңқоршағанортасынакелтірілгенэкологиялықзалаланықталтынболады.
Сондай-ақ, ІІМ аталғанаймақтыңбраконьерлікпенбайланыстыпроблемалықмәселелерінқарастыруда.


Көзі: yunews.kz